• Bal over het hek

     

    Sommige zaken zullen nooit veranderen: een speler schiet de bal over het hek en wil deze dan zo snel mogelijk terughalen. Zeker als het seizoen nog jong, het gras nog groen en de ballen nog nieuw zijn ??.

    Een goede zaak, zeker omdat we in de paar weken dat we aan het voetballen zijn, al diverse trainingsballen zijn kwijtgeraakt. En dat is toch steeds een strop van zo’n EUR 30 voor onze club. Dus spelers, trainers en leiders, graag jullie medewerking. Heb je 10 trainingsballen ontvangen van onze materiaalman Ad, dan betekent dus ook 10 ballen terugbrengen !

    Indien een wedstrijd- of intrapbal bij een van onze velden 2 en 3 over het hek gaat, gelden andere regels. Met de buurtbewoners is afgesproken dat deze ballen op maandagochtend door Willem II worden opgehaald. Hierbij dus het uitdrukkelijke verzoek om niet zelf over het hek te klimmen - en de bal uit de tuin te gaan halen. Dit staat ook op de bordjes die we op het hekwerk en de ballenvangers hebben bevestigd. Graag in de bestuurskamer melden welke bal in welke tuin is beland, zodat we weten bij welke bewoners we moeten aanbellen. Ballen die geen eigendom van Willem II zijn, kunnen later in die week in de bestuurskamer worden afgehaald.

    Namens bestuur en buurtbewoners, bedankt voor jullie begrip.