• Onderzoek Kunstgras

  Zoals in onze mail van 3 november j.l. aangegeven (zie mailwisseling hieronder) hebben wij alle kunstgrasvoetbalvelden met SBR-korrels in Tilburg opgegeven voor het onderzoek van de Vereniging Band en Milieu en VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche.

  Op vrijdag 2 december a.s. zullen van alle opgegeven kunstgrasvoetbalvelden (in totaal 20) monsters worden afgenomen van het instrooirubber. Dit zal zo'n 10-15 minuten per veld duren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een medewerker van SGS Intron B.V., de organisatie die door de Vereniging Band en Milieu en VACO is ingehuurd om de bemonstering van de velden uit te voeren.

  Vanuit het Sportbedrijf van de Gemeente Tilburg zal een buitensportmedewerker met de medewerker van SGS Intron B.V. meelopen, om hem toegang tot alle kunstgrasvelden te verschaffen. Mocht u iemand op uw kunstgrasveld zien staan dan bent u op de hoogte dat dit vanwege het onderzoek van de Vereniging Band en Milieu en VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche kan zijn.

  Wij verwachten binnen enkele weken de uitslagen van het onderzoek terug te krijgen. Wij zullen u hier dan uiteraard persoonlijk en zo snel mogelijk over berichten.    

  Verenigingsondersteuning Sportbedrijf

  Gemeente Tilburg
  Dennis Mallant