• Spelregelwijzigingen 15-12-2016

    De bal rolt al weer even het amateurvoetbal. Wel is er het één en ander veranderd. De spelregelcommissie van de FIFA heeft de spelregels flink aangepast. Veel aanpassingen zijn vooral tekstueel. Het doel was om het korter en bondiger te omschrijven. Dat is gelukt.

    Verder is een aantal inhoudelijke wijzigingen in de regels doorgevoerd. De gewijzigde spelregels zijn sinds 1 juni 2016 van kracht.
    Nick Ooms, Docent arbitrage, zal op deze avond aanwezig zijn om uitleg te geven aan deze nieuwe regels. U wordt dan ook alle verwacht op donderdag 15 december in het paviljoen van Willem II av Sportcomplex Noorderpark Heikantlaan om 19:30