• Wijziging in Meedoenregeling

    Het meedoenjaar 2016 loopt ten einde. Ook in 2017 kunnen leden weer gebruik maken van de meedoenregeling. Er staat een behoorlijke wijziging op het programma voor 1-1-2017:

    Belangrijke wijziging voor ons is dat het oproepen van een lid in het systeem niet meer via het burger servicenummer kan. Wet- en regelgeving staat gebruik van dit nummer in het kader van de meedoenregeling niet langer toe. Elke burger die de meedoenregeling wordt toegekend, krijgt een klantnummer. Dit klantnummer vormt samen met de geboortedatum de zoeksleutel. In plaats van te zoeken op bsn, hebben wij vanaf 1-1-2017 van het lid  het klantnummer en de geboortedatum nodig.

    Het toegewezen klantnummer staat in de beschikking die je als burger ontvangt. U als lid wordt ge├»nformeerd dat hij/zij in het vervolg het klantnummer nodig heeft voor de meedoenregeling. 

    Laat ons dit klantnummer en geboortedatum z.s.m. weten anders blijft de vordering op u bestaan en kunnen wij dit niet indienen.

    Stuur een mail naar penningmeester@willem2.net