• Bomen rooien op het Noorderpark

    De gemeente Tilburg heeft geconstateerd dat de karakteristieke grote bomen op ons sportcomplex, ziek zijn. Hierdoor bestaat het gevaar dat bij harde wind takken afbreken, en dat deze zelfs kunnen omvallen. De kruinen van de bomen zijn namelijk te groot in verhouding tot hun wortels. De gemeente heeft daarop besloten te bomen te laten kappen. Op dinsdag 24 januari a.s. start de firma Weijtmans met het rooien van 20 bomen op ons complex. Daarna worden ook de stobben en een deel van de wortels uit de grond gefreesd en afgevoerd. De gaten worden aangevuld met aan te voeren teelaarde. In totaal denkt men ongeveer 2 a 3 dagen nodig te hebben. Mogelijk worden de stammen tijdelijk op het parkeerterrein opgestapeld en later apart afgevoerd. De machines rijden op de paden en groenstrook tussen onze velden in – niet op de velden !! Ondanks het gebruik van rijplaten, zullen er op bepaalde delen sporen worden gereden. Deze worden door de gemeente gerepareerd, en waar nodig opnieuw ingezaaid.

    Tot slot gaat de gemeente ook weer 20 nieuwe bomen planten. De exacte datum daarvoor staat echter nog niet vast. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. De bomen zijn al wel aangekocht en staan klaar voor transport.

    Met de nieuwe bomen krijgt het Noorderpark weer een deel van haar uitstraling terug – en zijn we klaar voor de toekomst.

    Met dank voor ieders begrip en medewerking.