• Toekomst Vereniging

    De vereniging Willem II bespeelt inmiddels zo'n 1,5 jaar de velden van het sportcomplex Noorderpark. In die relatief korte periode hebben we samen een groot aantal zaken opgepakt om de directe toekomst van onze club te waarborgen. Voor onze leden staat het plezier hebben in de voetbalsport voorop. Na het opknappen van de accommodatie in de voorbije zomermaanden, komen leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en arbitrage samen op ons representatief en veilig sportcomplex. Daar kan zowel prestatief, als recreatief worden gesport, maar dienen sportiviteit en respect altijd hoog in het vaandel te staan.

    In de maanden december en januari heeft het bestuur intensief vergaderd over de toekomst van de vereniging op langere termijn. De structuur en organisatie van onze club is nog niet optimaal en verdient aandacht. Met 12 teams, zijn er relatief veel seniorleden in verhouding tot onze Jeugdafdeling. Indien Willem II ook in de toekomst een bloeiende vereniging wil blijven, dient er meer tijd, geld en initiatief te worden gestoken in de pupillen- en juniorensectie. Deze dient immers de doorstroming naar, en aanwas van de seniorenteams te waarborgen.

    Zoals in diverse items op onze website al te lezen valt, zoeken we hiervoor gekwalificeerde trainers en begeleiders. Dit kan door extern mensen aan te trekken, maar ook door in te zetten op het verantwoordelijke en betrokken kader dat nu al binnen onze vereniging actief is. Door opleidingen en cursussen aan te bieden, willen we de jeugdteams op een hoger niveau laten voetballen - waarbij voor niet-selectieteams op een voor hen passend niveau wordt gespeeld. Daarbij moet sprake zijn van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.

    De vereniging Willem II dient een eigen imago te hebben en gastvrijheid uit te stralen, met (meer) verantwoordelijke en betrokken leden. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, en het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie. Het bestuur heeft de keuze gemaakt om, met ingang van het nieuwe seizoen, met slechts één standaard seniorenelftal door te gaan. We kiezen daarbij om diverse redenen voor de zaterdagtak: in Tilburg is weinig concurrentie van andere verenigingen en er is steeds meer animo om op zaterdag (prestatief en recreatief) te voetballen. Daarnaast zal de doorstroming vanuit de eveneens op zaterdag voetballende jeugdsectie, eenvoudiger verlopen. De recreatieve zondagtak blijft uiteraard als een volwaardig onderdeel van onze vereniging bestaan.    

    Het bestuur en de leden bepalen samen het klimaat van de vereniging. Dat betekent dat leden gehoord worden als ze ideeën en wensen hebben en dat ze de ruimte krijgen die ideeën en wensen gezamenlijk uit te voeren. Uitgangspunt is hierbij dat gedacht wordt in oplossingen. Vrijwilligersactiviteiten leveren een zeer belangrijke bijdrage aan het imago en de uitstraling van de vereniging. Anderzijds weten zij zich gesteund bij de uitvoering van hun activiteiten en worden zij gewaardeerd voor wat ze doen. Dus neem die uitdaging aan en wordt actief binnen onze club!