• WK selectie

    Van 4 tot 8 oktober zal in het WILLEM II stadion het wereldkampioenschap Duitse Herdershonden gehouden worden. Ook wij zullen tijdens de week van 2-8 oktober gastheer zijn om de deelnemers uit 45 landen de mogelijkheid te bieden om in te trainen.

    Op 12 maart a.s. vindt de DEFINITIEVE WK PAKWERKERSSELECTIE plaats op ons sportpark. Na een lange en intense test en begeleidingsperiode, die variërende van het jaarlijkse PW weekend tot aan bootcamps toe, komt de dag van de definitieve eindselectie naderbij. Op 11 en 12 maart bezoekt wederom een WUSV afvaardiging bestaande uit de hoofdkeurmeester Josef Schallegruber en spoorbewaker Wolfgang Rook ons land. Zondag 12 maart staat ingepland voor de laatste en definitieve selectie van de pakwerkers. De VDH is voor deze eindselectie te gast bij onze voetbalvereniging.

    Om 11.00 uur wordt er gestart met de eerste pakwerker. Vanaf 10.00 uur zijn de belangstellenden die het achttal wil ondersteunen welkom. Na afloop van de selectie volgt direct de bekendmaking, welke pakwerkers definitief voor korte en lange werk zijn geselecteerd. De twee reserves, staan reserve tot aan de start van de WK. De pakwerkers die op de WK draaien worden onder leiding van de afdeling C coördinator Robbie de Jong begeleidt door een team bestaande uit Ada Witteveen, Rene van Pinxteren en Gerrie van Duijse. Het zal voor alle betrokken een spannende dag worden! Er is er alles aan gedaan, techniek, conditietesten, aandacht voor voeding, fietsen, enz. Eén ding blijft, dat je helaas hoe dan ook enkele pakwerkers die ook hun uiterste best gedaan moet teleurstellen. Dat is de keerzijde van topsport wat een Wereldkampioenschap met zo’n 140 deelnemers met zich meebrengt.

    Wil je eens een andere tak van sport bezig zien op ons complex dan ben je hartelijk welkom!