• Vereniging Willem II voert verplicht Verklaring Omtrent Gedrag in

    Het is belangrijk dat leden van Willem II in een veilig klimaat kunnen sporten. Een veilig sportklimaat is helaas geen automatisme. NOC*NSF en de KNVB stimuleren voetbalverenigingen daarom actief preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie en seksueel misbruik tegen te gaan. Het Willem II-bestuur onderkent het belang daarvan en heeft daarom besloten van alle vrijwilligers binnen Willem II van 18 jaar en ouder die in hun functie bij Willem II in aanraking komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen. Voor meer informatie hierover, klik