• Contributies - laatste kans

    Het overgrote deel van onze leden heeft de contributie 2018-2019 al voldaan. Dat is mooi, want de uiterste betaaldatum van 1 september is inmiddels verstreken. De laatkomers bieden we deze week nog een laatste kans om hun betaling te voldoen. De leiders van hun team krijgen een lijst welke spelers dit betreft. Niet (op tijd) betalen heeft namelijk consequenties: de betreffende spelers worden door Willem II in Sportlink geblokkeerd, en kunnen dan niet meer voetballen. Als daardoor wedstrijden geen doorgang kunnen vinden, worden de bijbehorende KNVB boetes bij deze teams in rekening gebracht. Laat het dus niet zo ver komen en betaal voor 14 september de nog openstaande contributie !


    Met dank voor jullie begrip en medewerking.