• Wijziging statuten Vereniging Willem II

  Voorgeschiedenis

  De Vereniging Willem II is opgericht in 1896 en daarmee de oudste voetbalclub in Tilburg. Uit deze vereniging is in de jaren vijftig van de vorige eeuw, de betaald voetbal organisatie (BVO) voortgekomen. Pas in het jaar 2002 kwam een splitsing tot stand tussen activiteiten van de Vereniging (amateurs) en de BVO (profs). De Stichting Beheer Betaald Voetbal Organisatie Willem II Tilburg, is de verbindende factor tussen de amateurs en de profs.

  Wijziging statuten

  Bij deze Stichting, ook wel "Clubraad" of "Ledenraad" genoemd, zijn de statuten gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor onze amateurvereniging. Voorheen had het bestuur van de amateurvereniging het recht om leden voor te dragen voor benoeming tot Ereleden en Leden van verdienste. Deze werden dan door het bestuur van de Stichting benoemd.

  Doordat de activiteiten van de BVO en die van de amateurvereniging steeds verder uit elkaar lopen, is besloten, dit op een andere manier in te gaan vullen. Daartoe zijn de statuten van de Stichting  gewijzigd.

  Dit heeft weer gevolgen voor de statuten van onze Vereniging: ons bestuur gaat voortaan zelf de Ereleden en Leden van verdienste benoemen. In november 2017 is tijdens de Algemene Ledenvergadering het voorstel met wijzigingen goedgekeurd en aangenomen. In onze laatste ALV in december 2018 zijn de notulen van de voorgaande vergadering goedgekeurd. De tekst van de wijzigingen kan worden opgevraagd via secretaris@willem2.net. Het bestuur gaat de wijzigingen in de statuten nu door de notaris laten verwerken.