• Jubilarissen

    Clubliefde is tegenwoordig ver te zoeken, zeker in het betaalde voetbal. Gelukkig zijn er in de amateursport vele uitzonderingen. Bij onze club mocht onze secretaris drie clubspelden uitreiken, wegens jarenlang lidmaatschap van de vereniging Willem II. Al tijdens de Algemene Ledenvergadering in december jl., werden Berrie Embregts (60 jaar lid) en Nico Akkermans (50 jaar lid) onderscheiden. Op 5 januari werd, tijdens de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, aan Frans Kwantes de speld voor 60 jaar lidmaatschap uitgereikt. Heren, hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid bij onze vereniging!