• Club van 50

  De Club van 50 wordt gevormd door leden en supporters die een bijdrage (EUR 50) beschikbaar stellen aan onze Vereniging. Met deze bijdrage worden specifieke zaken gekocht die ten goede komen aan onze leden. Ter afsluiting van het seizoen wordt een barbeque georganiseerd voor alle leden van de Club van 50.

  In het voorgaande seizoen hebben we, door allerlei oorzaken, geen echte campagne gevoerd met betrekking tot de Club van 50. Dit jaar willen we een nieuwe start maken en de Club weer op de kaart zetten.

  Onze vereniging maakt bij zowel de jeugd, als de senioren, een groeispurt door. Al die extra teams moeten kunnen trainen en voetballen. De huidige materialen schieten daar soms te kort, of zijn dringend aan vervanging toe. Daarom is gekozen om de aanschaf van trainingsballen te gaan sponsoren. Een kwalitatief goede bal kost al snel zo’n EUR 25 per stuk, maar kan zeker 3 jaar mee. Een mooie investering, waar al onze leden profijt van hebben.

  Daarnaast willen we de uitstraling van onze club verbeteren door al onze jeugdleiders in een nieuwe trainingspak te steken. Uiteraard met embleem van de club. Ook dit is niet goedkoop, maar draagt bij aan het verenigingsgevoel - en drukt bovendien waardering uit naar de vrijwilligers die onze jeugdteams onder hun hoede nemen.

  Draag ook jij de Vereniging Willem II een warm hart toe?

  Word dan lid van de Club van 50 en ondersteun onze vereniging met een bijdrage voor nieuwe ballen en trainingspakken! 

  Gelieve EUR 50,00 over te maken naar bankrekening   NL12 RABO 0151 2090 65

  Ten name van Vereniging Willem II, o.v.v. Club van 50 seizoen 2018-2019

  Alvast bedankt voor jullie bijdrage,

  René Wesdorp

  Nico Akkermans