• Openingstijden kantine

   Aanpassing sluitingstijden kantine

  Per 1 november a.s. worden enkele sluitingstijden van de kantine aangepast. Dit heeft allereerst te maken met stringenter beleid van de gemeente Tilburg ten aanzien van alcoholgebruik op sportcomplexen en de schenktijden van de diverse sportclubs. Daarnaast betreft dit ook een kosten-baten analyse: in de laatste uren voor de huidige sluitingstijden, is het aantal bezoekers gering. De gerealiseerde omzet staat niet in verhouding met de kosten die onze vereniging moeten maken. Het bestuur heeft daardoor besloten de reguliere sluitingstijd op zaterdag aan te passen naar 19.00 uur. Op zondagmiddag wordt deze op 16.00 uur vastgesteld.

  Zijn er ook uitzonderingen? Jazeker, bij speciale evenementen en thema-avonden worden de sluitingstijden naar een later tijdstip aangepast.

  Daarentegen heeft het barpersoneel, bij geringe bezoekersaantallen, ten allen tijde de bevoegdheid de kantine eerder te sluiten dan bovengenoemde tijdstippen.

  Tot slot, evenals voorgaand seizoen wordt onze kantine op maandagavond als repetitieruimte gebruikt door de blaaskapel “De Restantjes”. Vanaf 20.00 uur worden geen consumpties meer verstrekt en is de kantine alleen toegankelijk voor leden van de blaaskapel.   

  Wij vertrouwen hiermee iedereen voldoende te hebben ingelicht en bedanken jullie voor de medewerking.

  Bestuur vereniging Willem II