• Benoeming Ere-lid

    Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 november jl., legde Piet Spijkers zijn bestuursfunctie als secretaris van de vereniging neer. Hij bekleedde meer dan 30 jaar kader- en bestuursfuncties binnen onze club. Na een toespraak door de voorzitter, waarin zijn verdiensten werden uiteengezet, werd Piet onder luid applaus benoemd tot Erelid van onze vereniging. Nogmaals gefeliciteerd Piet, zeer verdiend!