• AED Cursus

    In de secretariaatskamer op ons sportcomplex is een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig. Met een AED kan iemand in de eerste minuten na een hartstilstand nog gereanimeerd worden. In veel gevallen heeft een hart in deze fase een ritmestoornis en beweegt op een ongecontroleerde manier. Dit wordt ook wel kamerfibrileren genoemd en wordt vaak veroorzaakt door een hartinfarct. Door een elektroschok van een AED kan het hart als het ware gereset worden, en kan het normale ritme van het hart weer worden hersteld. Hoe sneller iemand met een hartstilstand met een AED kan worden behandeld, des te meer kans iemand heeft om een hartstilstand te overleven.

    Maar het is dan wel belangrijk dat je weet hoe een AED bediend moet worden. De Hartstichting Tilburg organiseert hiervoor (gratis) cursussen: 1 avond, 3 uur. Deze worden gegeven in diverse wijkcentra, maar bij voldoende animo ook op locatie. Als bestuur willen graag dat dat zoveel mogelijk leden van Willem II onze AED kunnen bedienen. Opgeven voor de AED cursus kan in de secretariaatskamer en via een mail aan voorzitter@willem2.net  Doen!