• Contributie protocol 2020-2021

  Onlangs is helaas besloten dat de amateurvoetbalcompetities dit seizoen niet meer worden hervat, zie ook dit bericht op KNVB.nl. We vinden het spijtig dat jij als speler of vrijwilliger dit seizoen niet meer kan genieten van onze prachtige sport. En daarom willen we jullie juist nu enorm bedanken voor alle tijd en energie die jullie steken in het voetbal. Op dit moment is sport bijzaak. Een bijzaak die enorm gemist wordt, wat meer en meer doet beseffen hoe belangrijk jullie bijdrage altijd is.

  We gaan een bijzondere en onzekere tijd tegemoet. Sommigen van ons merken nauwelijks iets van het coronavirus, anderen merken het wel, bij jezelf of in je familie- of kennissenkring. Wij wensen jullie heel veel sterkte de komende periode en hopelijk slaan we ons er met z’n allen goed en gezond doorheen.

  We begrijpen dat deze situatie vragen oproept en dat berichtgeving elkaar soms snel opvolgt. Bekijk voor de laatste informatie over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal op onze site of de speciale pagina van de KNVB: www.knvb.nl/coronavirus. Op deze pagina vind je onder andere al het nieuws en een FAQ die continu geüpdatet wordt.

  Contributie
  Doordat er geen activiteiten meer zijn en inmiddels ook de activiteiten van derden op ons complex zijn afgezegd, vallen er belangrijke inkomsten weg voor de vereniging. Inkomsten die hard nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen. Zonder aanpassingen stevenen we op een groot verlies af. We moeten dus alle zeilen bijzetten om dat te voorkomen. Het bestuur is druk bezig om de lopende kostenposten door te lopen en daar waar mogelijk in te grijpen. Sommige variabele kosten vallen voor een deel weg, andere vaste kosten dienen te worden verlaagd of stopgezet. Hierbij zullen we, in het belang van de vereniging, ook minder prettige beslissingen moeten nemen. Deze situatie had niemand aan (kunnen) zien komen.
  Op dit moment is het belangrijkste om allemaal - familie, vrienden en kennissen - gezond te blijven.

  We vertrouwen erop dat na deze periode het nieuwe seizoen weer opgestart gaat worden. Met elkaar staan we voor grote uitdagingen en doen we een beroep op ieders solidariteit. Met elkaar dragen we op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook iedereen  - zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden en ons complex. Gekoppeld hieraan is dat leden jaarlijks verplicht zijn tot het betalen van de verenigingscontributie. De nieuwe contributiegelden zijn gebaseerd op de leeftijdsindeling van de KNVB. De leeftijd is hierbij maatgevend, niet het elftal waarin de speler actief is.

  Beëindiging lidmaatschap en overschrijving
  Beëindigingvan het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 juni 2020. Indien een desbetreffende betaling (contributie of boete) niet tijdig wordt ontvangen, dan zal het KNVB registratienummer van de betreffende speler, of van het team, in Sportlink worden geblokkeerd. Dit totdat de betaling volledig is voldaan. Gevolg is, dat je dan ook niet meer speelgerechtigd bent. Deze blokkade wordt weer ongedaan gemaakt nadat de boete(s) en/of contributie zijn betaald. Door de vereniging Willem II wordt niet meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een (team)boete of contributie niet zijn betaald.

  Betalingsregelingen zijn mogelijk. U dient deze schriftelijk aan te vragen via het mailadres; penningmeester@willem2.net.

   Verschillende instanties in Tilburg stimuleren de deelname aan sport door middel van het verlenen van subsidies. Dit is onder andere Stichting Leergeld. Directe aanvraag  (website https://www.leergeld.nl/tilburg/. "DOE EEN AANVRAAG".  Indien je hiervan gebruik wilt maken, dien je zelf contact op te nemen met deze instanties. Doe dit voor de vakanties anders is dit niet meer op tijd geregeld.

  Wil men gebruik maken van de meedoen regeling dan kan men op mailadres penningmeester@willem2.net dit aangeven onder vermelding van de naam van het lid, het klantnummer bij de meedoenregeling en zijn/haar geboortedatum. Betaald men met deze regeling (max. € 100,00) dan dient men zelf het verschil te voldoen. Controleer zelf even hoeveel ruimte er is bij de meedeoenregeling.

  Leden die niet binnen de gestelde termijn betalen, worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden en vervolgens kan het lidmaatschap worden opgezegd.

  Indien u betaald d.m.v. een automatische incasso dan ontvangt u € 10,00 korting op uw contributie. Geef uw IBANnummer door per mail of stuur deze factuur met vermelding van dit IBANnummer retour naar de penningmeester. Bankrelatie: NL82RABO0151217505

  Betaal je voor 1 juli dan mag je ook op je factuur € 10,00 in mindering brengen.

  Gegevens

  Helaas kloppen niet altijd de gegevens van het lid in ons systeem. Met name telefoonnummers en emailadressen. Vaak zijn die gewijzigd zonder door te geven. Dit gebeurd zeker vaker bij de wat oudere jeugd. De juiste gegevens zijn belangrijk voor onder andere voetbal.nl

  De contributiefacturen worden in mei verzonden.