• Corona Update (18-4)

  Een nieuwe week is weer voorbij. Ook op onze vereniging is er weer veel besproken. Zoals we in voorgaande communicatie hebben aangegeven is het ook voor verenigingen een moeilijke tijd: we kunnen niet voetballen, leden kunnen elkaar niet treffen op ons complex en financieel vallen de inkomsten weg terwijl een deel van de kosten wel doorloopt.

  Hier zijn we de afgelopen periode druk mee bezig geweest, wat gelukkig ook het gewenste effect heeft: de kosten zijn fors teruggebracht, de gemeente heeft de veldhuur stopgezet, de KNVB helpt en we hebben een aanvragen gedaan voor steun vanuit de subsidie van de overheid om verenigingen levensvatbaar te houden.

  Op basis daarvan is het budget aangepast en kunnen we als er geen nieuwe “verrassingen” meer op ons pad komen met de steun het einde van het seizoen naar alle waarschijnlijkheid financieel stabiel halen.

  Uiteraard is het financieel van cruciaal belang dat we volgend seizoen wel gewoon kunnen starten en de inkomsten (in het begin van het seizoen met name de contributie en sponsoring) weer snel opgang zullen komen.

  Deze week kondigde premier Rutte aan dat we met z’n allen moeten nadenken over hoe de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’ eruit gaat zien. Ook de KNVB zijn – in samenwerking met NOC*NSF en de andere sportbonden – achter de schermen druk bezig met het uitwerken van algemene richtlijnen en protocollen voor de sport en specifiek het voetbal. Ze brengen in beeld hoe een mogelijk gefaseerde versoepeling voor de sport eruit zou kunnen zien. Vanzelfsprekend volgen ze hierin altijd de adviezen en maatregelen die vanuit de overheid worden afgegeven. Veiligheid staat voorop. Zodra hierover meer duidelijk is, laten we dit uiteraard snel aan jullie weten.

  Dispensatie trainerslicenties
  Door de coronacrisis hebben we de trainersopleidingen en diverse bijscholingsmomenten voor trainers helaas voortijdig moeten beëindigen of uitstellen. Hierdoor kunnen veel trainers niet over de juiste licentie beschikken om actief te zijn als trainer/coach tijdens het seizoen 2020/’21. Om trainers te helpen, zijn we na overleg met het bestuur van de VVON daarom tot de volgende dispensatiecriteria gekomen:

  • Voor cursisten die de cursus van het voorjaar 2020 niet konden afronden vanwege de coronacrisis geldt dat er voor hen voor het gehele seizoen 2020/’21 dispensatie kan worden aangevraagd om een licentie te krijgen voor het niveau waarvoor ze worden opgeleid. De aanvraag moet worden ingediend bij de KNVB door de club waar de betreffende trainer aan de slag gaat in het seizoen 2020/’21.
  • Trainer/coaches die door uitstel van bijscholingsmomenten het benodigd aantal licentiepunten niet hebben gehaald en hierdoor hun licentie niet kunnen verlengen, krijgen tot 1 februari 2021 de mogelijkheid om de benodigde bijscholingen alsnog te volgen. Hiermee kunnen zij alsnog hun licentie verlengen. Pas vanaf 1 februari 2021 zal de KNVB hier actief op gaan controleren. Uiteraard dient de betreffende trainer/coach in het bezit te zijn van het juiste diploma waarop hij/zij werkzaam is. Dit alles geldt vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat vanaf de start van het nieuwe seizoen weer bijscholingen georganiseerd mogen/kunnen worden.

  Deadline overschrijvingen niet verschoven
  In eerdere nieuwsberichten werdt verwezen naar de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni zou worden verschoven. Deze week is besloten dat deze deadline niet wordt gewijzigd. De deadline voor overschrijvingen blijft dus staan op 15 juni, om 23:59 uur. Meer informatie over overschrijvingen vind je hier.

  Thuistrainingen voor pupillen, junioren en senioren
  Sinds vorige week zijn we gestart met een online platform waarop iedere week thuistrainingen worden gepubliceerd voor pupillen, junioren en senioren. De trainingen staan onder leiding van een professionele trainer en richten zich op ‘voetbalfitheid’ voor de verschillende leeftijdscategorieën. Op www.knvb.nl/voetbalfit vind je op dit moment de eerste vier volledige trainingen. De komende periode wordt het platform aangevuld met meerdere trainingen die worden gegeven door verschillende KNVB-trainers. 

  Foto’s wijzigen spelerspas
  Inmiddels is de mogelijkheid om de foto op de spelerspas te wijzigen, vervroegd opengezet. Dit kan je zelf doen via de voetbal.nl app of de wedstrijdzaken app.

  Wij blijven de ontwikkelingen van het RIVM en bij de KNVB volgen en zullen iedereen op basis daarvan weer informeren.

  Blijf gezond!