• Aangepaste jeugdtrainingen

  Deze week zijn we gestart met de eerste pupillentraining. Zowel de spelertjes als de trainers, waren zeer enthousiast dat ze weer met elkaar konden voetballen. Op het parkeerterrein was een “afzet-zone” gemaakt voor de ouders die hun kinderen kwamen brengen. Dit werkte heel goed, ook met het ophalen, zodat alle Corona regels konden worden nagekomen. In de komende weken gaan we dit voortzetten. Ook de trainingen voor de juniorenteams (13-18 jaar) worden nu opgestart. Deze spelers moeten tijdens de training 1,5 meter afstand van elkaar houden!! Alle RIVM regels zijn nog steeds van kracht. Kom pas 10 minuten voor de start van de training naar het sportpark – NIET EERDER ! De kantine en kleedkamers zijn, zoals al eerder bericht, niet geopend.

  Voor dinsdag 12 mei staan de volgende trainingen gepland:

  18.00 – 19.00 uur:           JO13 + JO14 + JO15

  Voor woensdag 13 mei staan de volgende trainingen gepland:

  18.00 – 19.00 uur:           Mini’s, JO7 + JO8 + JO9

  18.30 – 19.30 uur:           JO10 + JO11 + JO12 

  Evaluatie

  Na de trainingen vindt wederom een evaluatie plaats tussen het bestuur en de jeugdcommissie. Daar wordt beslist of dat we de jeugdtrainingen in de komende weken gaan voortzetten en in welke frequentie.