• Ons bereikte het droevig bericht dat op 72 jarige leeftijd plotseling is overleden onze oud materiaal man Bertje Pelders.  Bert was vele jaren binnen de amateurs en BVO jeugdopleiding de stuwende kracht in onze materiaal dienst. Vele wasjes werden door hem weggedraaid en zorgde dat ieder naar tevredenheid zijn kleding,  materialen e.d. tot zijn beschikking kreeg. Willem II was zogezegd zijn 2e thuis. 7 dagen in de week kon je Bert vinden op de club. Nooit was het teveel. Je kon altijd beroep op hem doen. Helaas liet zijn gezondheid hem in de steek. Het verlies van zijn vrouw Hennie heeft hem diep geraakt.

    Regelmatig zagen we Bert nog langs het veld wanneer hij zijn kleinzonen bezocht tijdens een wedstrijd.

    Het bestuur spreekt haar dank  en respect uit voor de inzet van Bert

    Dat hij moge rusten in vrede.

    Wij wensen zijn familie veel sterkte.