• Algemene Leden Vergadering

    Zoals ieder jaar is onze vereniging verplicht om een ALV te houden. Daarin worden de (financiƫle en sportieve) resultaten van het voorbije seizoen besproken, alsmede het budget voor het nieuwe seizoen 2020-2021, en de plannen voor de wat langere termijn. Gewoonlijk houden we deze vergadering in de kantine. Dit jaar is door Covid-19 alles anders. Door de restricties zouden slechts een zeer beperkt aantal leden kunnen deelnemen, tot maximaal 22.00 uur en kunnen we geen consumpties aanbieden.
    Als bestuur willen we zoveel mogelijk leden persoonlijk informeren over stand van zaken bij onze vereniging. Een online vergadering biedt dan geen oplossing. Inmiddels staat de KNVB toe om de jaarlijkse ALV tijdelijk uit te stellen. Van die mogelijkheid willen we gebruik maken om de vergadering begin januari 2021 te plannen. Hopelijk worden de Covid restricties minder streng en kunnen we dan bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie en de ALV combineren. Het bestuur volgt het beleid van het kabinet op de voet en zal alle leden hierover zo spoedig mogelijk informeren.
    Heb je in de tussentijd vragen over het beleid en/of de resultaten van onze vereniging? Stuur dan een email naar: voorzitter@willem2.net.
    Met dank voor jullie begrip en hopelijk snel tot ziens op ons sportcomplex.