• Technisch Coördinator Mohammed stelt zich voor.

  Mohammed, wil jij jezelf voorstellen?
  Natuurlijk! Mijn naam is dus Mohammed Boutaibi, 35 jaar. Opgegroeid en woonachtig in Tilburg-noord.
  Mijn professionele carrière is tien jaar geleden bij UWV begonnen en werk daar momenteel als Adviseur Werk. “Wat is dat’ hoor ik je al denken; Nou, als motiverende en coachende adviseur probeer ik samen met de klant te werken aan zijn terugkeer op de arbeidsmarkt. Dit door de klant de juiste ondersteuning te bieden en daar waar nodig te coachen.

  Hoe is de samenwerking met Willem II tot stand gekomen?
  Net als vele vrijwilligers was de eerste stap ‘gewoon even helpen’. Mooie herinneringen kwamen naar boven aangezien ik mijn voetbalcarrière bij JPS was begonnen. Inmiddels ben ik al 4 jaar vrijwilliger met verschillende rollen binnen de vereniging. Mijn motto was altijd: in het verleden stonden ook altijd vrijwilligers voor mij klaar en nu wilde ik wat terug doen. Met ingang van dit seizoen ben ik namelijk wel gestopt als jeugdtrainer omdat mijn eigen kinderen nu de aandacht thuis vragen. Ik was echter nog altijd betrokken als bestuurslid algemene zaken en vanaf 1 november ben ik gestart in de functie als technisch coördinator.

  Hoe kijk je tegen jeugdvoetbal aan?
  Het mag duidelijk zijn dat ik een groot liefhebber ben van het jeugdvoetbal. Maar mijn ervaring leert mij dat de jeugd heel veel aandacht vraagt wat betreft voetballen. Jeugd is met zo veel meer bezig dan alleen voetballen, denk alleen al aan school (waar steeds minder lichamelijk onderwijs wordt gegeven), puberen, bijbaantjes en de invloed van social media. En dan ook nog in clubverband moeten spelen. Daarom geloof ik in goede trainers en de juiste oefenstof op de juiste wijze uitleggen in hun belevingswereld. Positief coachen, levelen met de jeugd maar vooral plezier hebben; dat is de toekomst van jeugdvoetbal.

  Hoe zie jij de invulling van jouw rol als Technisch Coördinator?
  Mijn functie heeft twee rollen. Als eerst wil ik een verbinding maken met de trainers en het bestuur, zodat ik een goed technisch beleid met enthousiast kader kan formeren om de jeugd van Willem II naar een hoger plan te tillen. Het allerbelangrijkste voor een stabiele jeugdopleiding is dat iedereen dezelfde kwaliteit aan trainingen krijgt. Voorop staat plezier en op een herkenbare wijze te trainen maar ook om op een goed niveau te voetballen. Dit binnen onze normen en waarden, waar we de afspraken en commitment met elkaar nakomen.

  Daarnaast is het mijn taak om de verbinding met de wijk Stokhasselt te maken. Willem II heeft de ambitie om echt een wijkvereniging te worden! Wij werken samen met project ForwArt om dit te realiseren. Mijn rol hierin zal vooral zijn om de binding tussen de vereniging en de wijk te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ouders kennis laten maken met een verenigingscultuur, jongens maar vooral meisje kennis laten maken met voetbal, de wijk een breed sportcomplex aanbieden waar ook andere sporten uitgeoefend kunnen worden. Maar eigenlijk nog veel meer en hoop als contactpersoon met het project ForwArt en de partners dit te kunnen realiseren.

  Met welke doelstelling begin jij aan dit avontuur?
  Ik ga eerst zorgen dat het organisatorisch goed staat met duidelijke afspraken en taken voor iedereen. Het formeren van een goed technische commissie hoort daarbij want in mijn eentje gaat dit natuurlijk niet lukken. Een goede communicatie tussen staf en trainers is essentieel. Deze punten zal ik direct moeten gaan oppakken en coördineren.

  Het verloop binnen onze jeugdafdeling moet vervolgens verleden tijd zijn. Jeugdspelers moeten een perspectief krijgen en geloven dat ze zeker een toekomst hebben binnen Willem II. Dat vertrouwen moet groeien.

  Daarnaast willen wij de kwaliteiten binnen de selectieteams waarborgen door minimale eisen aan de selectieteam-trainers te stellen door bijvoorbeeld de pupillencursus te volgen via de KNVB.

  Hoe wil jij deze doelstellingen gaan behalen, wat zijn je plannen?
  Om de doelstellingen te waarborgen en op tijd te sturen gaan de trainers met de TC maandelijks overleggen.
  Om van de ‘eilandjes’ af te komen zal ik veel gesprekken moeten gaan voeren. Met de introductie van de nieuwe methodiek zal dit dus minder voorkomen. Ik zal verbindingen gaan leggen en zal zelf op het veld aanwezig zijn om de trainers te ondersteunen. Dit alles om iedereen op hetzelfde gedachtengoed te krijgen. Dit doe ik dus met trainers, maar ook binnen de organisatie van Willem II.
  Dat we eisen gaan stellen bij de selectieteams komen ook beloningen, want wie de cursus behaalt kan een vrijwilligersvergoeding ontvangen.  

  Wat zijn de eerste stappen die je gaat ondernemen?
  Momenteel ben ik bezig om een organogram te maken zodat er duidelijk omschreven is, wie wat doet.
  Daarnaast ben ik het technische jeugdplan aan het uitschrijven en ben ik aan het voorbereiden om de nieuwe methodiek te implementeren binnen Willem II.
  Het is misschien nog vroeg maar ik ben ook bezig met een heldere en strakke planning maken voor het komend seizoen.