• Contributie Protocol

  • Opzeggingen dienen voor 1 juni gedaan te worden anders blijft de contributie verplichting staan!

    Wil men gebruik maken van de meedoen regeling dan kan men op mailadres penningmeester@willem2.net dit aangeven onder vermelding van de naam van het lid, het klantnummer bij de meedoenregeling en zijn/haar geboortedatum. Betaald men met deze regeling (max. € 130,00) dan dient men zelf het verschil te voldoen.