• Verslag ALV

    Op 20 december jl. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. In Een goed gevulde kantine met veel jeugdleiders en rustendE leden, gaf het bestuur uitleg over het reilen en zeilen van de vereniging. Daarbij werd terug gekeken naar het voorbije seizoen 2022-2023: o.a. het onderhoud aan het sportcomplex en de upgrade van de kantine, het Jeugdtoernooi met Pasen. Tevens kwam onze samenwerking met andere partijen zoals de Postduiven- en zangvogelverenigingen, RVT, Willem II Betrokken, etc, kwamen aan bod. Verder werd vooruitgeblikt: het project Tekenen voor de Toekomst, de installatie van Ledverlichting op onze velden, werden besproken. Uiteraard ontbrak de uitleg van onze penningmeester over de financiƫle resultaten en het budget voor 2023-2023 niet.

    Bestuursleden Hans en Gandert werden benoemd voor een nieuwe termijn, terwijl Nathalie als bestuurslid Horeca werd verwelkomd. Rinus Versluis ontving zijn 50 jarig jubileum speld uit handen van de voorzitter.

    Na de afsluiting met het zingen van het clublied, werd aan de bar nog even gezellig nagepraat. Met dank voor jullie aanwezigheid, en tot volgend jaar!