• Iftar bij Willem II

    Op initiatief van ons JO9-1 team vond vorige week eenIftar plaats. In onze kantine kwamen zo’n 50 moslimsen niet-moslims samen om de vasten te breken engezamenlijk een maaltijd te nuttigen. Hetachterliggende idee was om meer verbondenheid tekrijgen binnen onze vereniging en culturen te delen.De ouders van onze jeugdspelers hadden deuitgebreide maaltijd verzorgd en het werd een zeergeslaagde avond. Dank aan de organisatie! Heb je ookeen leuk initiatief? Meld je even bij de Jeugdcommissieof het Bestuur - dan kijken we samen of we hetkunnen uitvoeren.