• Algemene Vergadering met aansluiting Kerstborrel

  Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op Maandag 19 december a.s., aanvang: 20.00 uur in het paviljoen op het Noorderpark, Heikantlaan 110 5049 AN Tilburg.

  Agenda:

  1. Opening mededelingen
  2. In- en uitgaande stukken.
  3. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering.
   De notulen van de vorige vergadering zijn op te vragen per e-mail via info@willem2.net o.v.v. naam en lidnummer.
  4. 4. Jaarverslag secretaris.
   Het jaarverslag is op te vragen per e-mail via  info@willem2.net o.v.v. naam en lidnummer.
  5. Jaarverslag penningmeester: Vaststelling van de jaarrekening en de begroting van het lopende jaar (seizoen 2016-2017.)
  6. Verslag Kascontrolecommissie
  7. Verkiezing Kascontrolecommissie.
  8. Verkiezing bestuursleden. Piet Spijkers, secretaris, aftredend en herkiesbaar.
   Adwin Smeulders, aftredend en herkiesbaar.
   Kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
  9. Stand van zaken van de vereniging Willem II 
  10. Onderscheidingen.
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting.

  Aansluitend is het borreltijd en zullen wij onder het genot van een hapje en drankje de feestdagen gaan inluiden.